Voor leden

De volgende documenten kunt u hier downloaden:

Formulier aanmelding als lid (PDF)

Wensenformulier (PDF)

Huishoudelijk Reglement 2019 (PDF)

Machtigingsformulier (PDF)

Statuten Uitvaartzorg Noord Veluwe  (PDF)