Uitvaartzorg Noord Veluwe

Over ons

Doel van onze begrafenisvereniging

Het doel van de vereniging is het op een waardige en piëteitsvolle wijze verzorgen van uitvaarten voor haar leden en voor niet-leden, zonder enig winstoogmerk.
Vroeger was er, wat begraven betreft, de noaberplicht. Buren konden op elkaar rekenen. Men hielp elkaar bij het aanzeggen, het afleggen en het dragen van de overledenen. Doordat steeds meer mensen in loondienst gingen kon men niet meer voldoen aan de burenplicht en ontstond de behoefte om een begrafenisvereniging op te richten.

De begrafenisvereniging heeft in haar meer dan 80-jarig bestaan een vaste plaats verworven in de Gemeente Oldebroek met haar kernen in Oldebroek, Wezep en Hattemerbroek.

In de naam en het beeldmerk van Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe wordt uitgedrukt dat de vereniging belang hecht aan het onderling omzien naar elkaar waardoor het mogelijk is en blijft, voor zowel leden als niet-leden, in de eigen omgeving op een waardige wijze afscheid te nemen van hun overledenen.

Het hert in het beeldmerk van onze vereniging is een edelhert zoals deze voorkomt op de Veluwe. In veel culturen wordt aan een hert een symbolische betekenis toegekend. Van oudsher wordt het in verband gebracht met de kringloop van de natuur. Het edelhert staat voor Godsverlangen, symbool voor waardigheid en vrees, heilbegeerte en godsvrucht. Ook het symbool van Christus en de geestelijke mens.

Overzicht werkgebied Uitvaartzorg Noord Veluwe

Het werkgebied van onze vereniging omvat de volgende gemeentes: Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Hattem, Heerde, Epe, Dronten, Kampen en Zwolle.