Een waardig afscheid

Over ons

Over de begrafenisvereniging

De begrafenisvereniging ‘de Laatste Eer’ is opgericht in april 1927 en ‘begrafenisvereniging Wezep en Omstreken’ is opgericht in september 1928.

Vroeger was er, wat begraven betreft, de noaberplicht. Buren konden op elkaar rekenen. Men hielp elkaar bij het aanzeggen, het afleggen en het dragen van de overledenen. Doordat steeds meer mensen in loondienst gingen kon men niet meer voldoen aan de burenplicht en ontstond de behoefte om een begrafenisvereniging op te richten.

Vanaf 1 januari 2014 zijn beide verenigingen samen gegaan onder de naam Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe. Door onze krachten te bundelen kunnen wij u nog beter bieden dan wat u van ons gewend bent.

Een waardig afscheid

In de naam en het beeldmerk van Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe wordt uitgedrukt dat de vereniging belang hecht aan het onderling omzien naar elkaar waardoor het mogelijk is en blijft, voor zowel leden als niet leden, in de eigen omgeving op een waardige wijze afscheid te nemen van hun overledenen.

Het hert in het beeldmerk van onze vereniging is een edelhert zoals deze voorkomt op de Veluwe. In veel culturen wordt aan een hert een symbolische betekenis toegekend. Van oudsher wordt het in verband gebracht met de kringloop van de natuur. Het edelhert staat voor Godsverlangen, symbool voor waardigheid en vrees, heilbegeerte en godsvrucht. Ook het symbool van Christus en de ‘geestelijke’ mens.

De vereniging onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe beschikt over uitvaartcentra in Oldebroek en Wezep, beide voorzien van twee familiekamers. In een familiekamer kan een opbaring plaatsvinden waardoor het mogelijk is voor de nabestaanden 24 uur per dag de overledene te bezoeken.

Uitvaartzorg Noord Veluwe heeft gekwalificeerd personeel in dienst die zeer gemotiveerd zijn om de door u gewenste uitvaart te realiseren. Dankzij deze faciliteiten zijn wij goed in staat om de uitvaarten van onze leden, maar ook van niet-leden op een goede manier te verzorgen.

Momenteel heeft de vereniging ongeveer 7.300 leden, waarvan 5.200 volwassenen.

De begrafenisvereniging heeft in haar meer dan 80 jarig bestaan een vaste plaats verworven in de Gemeente Oldebroek met haar kernen in Oldebroek, Wezep en Hattemerbroek.

Jaarlijks worden er ongeveer 150 uitvaarten uitgevoerd voor zowel leden als niet leden.

Doel van de begrafenisvereniging

Het doel van de vereniging is het op waardige en piëteitsvolle wijze verzorgen van uitvaarten en crematies voor haar leden en voor niet-leden, zonder enig winstoogmerk.