Een overlijden is een emotioneel ingrijpende gebeurtenis 

Overlijden

Uitvaartzorg Noord Veluwe reikt u hierbij de hand en is behulpzaam bij alle formaliteiten die voor een uitvaart geregeld moeten worden. We proberen in deze moeilijke tijd u bij te staan.

Na een overlijden zijn er veel vragen te beantwoorden en praktische zaken te regelen. Uitvaartzorg Noord Veluwe reikt u hierbij de hand en is behulpzaam bij alle formaliteiten die voor een uitvaart geregeld moeten worden, te weten:

Aangifte bij de burgerlijke stand, afspraken voor een afscheidsplechtigheid, muzikale wensen bij de uitvaart, verzorgen van rouwdrukwerk en dankbetuigingen, gebruik volgauto’s en plaatsing van advertenties, opbaring en de afscheidsplechtigheid.

U kunt het overlijden altijd direct bij ons melden nadat er een arts is geweest.
Voor het verzorgen van de uitvaart heeft onze vereniging uitvaartverzorgers in dienst. De nabestaande(n) krijg(t)en alle ruimte om zelf invulling te geven aan de uitvaart, omdat persoonlijke invulling écht belangrijk is.

Een overlijden kan te allen tijde worden gemeld aan onze uitvaartverzorgers. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op de nummers: Oldebroek 0525 – 63 09 81 en voor Wezep 038 – 37 61 972.

Als u ons een overlijden heeft gemeld wordt er door de uitvaartverzorger(st)er een afspraak met u gemaakt . U kunt al uw wensen kenbaar maken en samen proberen we deze vorm te geven waarbij er altijd aandacht is voor uw eigen inbreng.

De uitvaartverzorger zorgt (In overleg met u) dat de overledene de laatste verzorging krijgt, en wordt opgebaard. Ook bespreekt hij of zij met de nabestaanden de mogelijkheden en wensen bij een uitvaart. Daarvoor wordt een opnameformulier gebruikt waarop alle afspraken met de nabestaanden nauwkeurig worden vastgelegd.

Bij al deze afspraken staat één ding centraal: Persoonlijke invulling die nabestaande(n) aan de uitvaart kunnen/willen geven.

De overledene verzorgen en kleden is een emotioneel ingrijpend en belangrijk moment.

U kunt er voor kiezen om de verzorging en het kleden zelf te doen of in combinatie en overleg met ons. Wij vinden het heel belangrijk dat u hierin een plek krijgt. Wij zullen u op allerlei manieren ondersteunen of assisteren. De verzorging kan ook door ons worden gedaan. U bepaalt hierin de keuze.

De keuze voor de plaats van opbaring wordt in alle rust samen met u bepaald. Uw emotie, en gevoel spelen hierbij een belangrijke rol zeker ook in de rouwverwerking.

U kunt kiezen voor thuisopbaring, opbaring in een van onze uitvaartcentra waarbij u gebruik kunt maken van een 24-uurskamer waar u altijd terecht kunt, of een andere door u te bepalen locatie.

Bij het opbaren thuis kunt u kiezen voor een opbaring op bed of in een uitvaartkist.

Wij hebben diverse soorten kisten in ons assortiment en de meeste modellen zijn op voorraad.

Er zijn diverse soorten rouwbrieven op voorraad maar zeker ook hier geldt dat uw eigen inbreng van groot belang is. Met een kaart kunt u tot uiting laten komen wie de uw dierbare (voor u) was door de tekstkeuze, een foto afbeelding of tekening.

Samen met u proberen we op de juiste wijze hieraan invulling te geven. Wij hebben alles in eigen beheer en kunnen u op de juiste manier van dienst zijn.

Familie, vrienden en bekenden worden door middel van deze rouwkaart op de hoogte gesteld. Bij een advertentie kunt u de keuze maken voor een landelijke, regionale of plaatselijke krant.

Er is een zwarte en grijze rouwauto beschikbaar maar natuurlijk kan ook gekozen worden voor een witte rouwauto. . Tevens zijn er diverse andere vormen van rouwvervoer zoals, rouwkoets, rouwbus etc. ook over deze vormen van rouwvervoer kunnen wij u adviseren.

Wij beschikken zelf over een team van dragers, maar ook kunt u natuurlijk besluiten om dit zelf te verzorgen. Indien u besluit dit zelf te doen dan zal vaak gebruik gemaakt worden van een rijdende baar. Over alle mogelijkheden kunnen wij u meer vertellen en advies geven.

Het tijdstip en de locatie voor een condoleance wordt in overleg met u bepaald. Men kan er voor kiezen om het een avond voor de afscheidsplechtigheid te houden, maar het kan ook voorafgaand of na de plechtigheid op dezelfde dag plaatsvinden.

De locatie van de afscheidsdienst/rouwdienst wordt door u gekozen. Dit kan zijn in een kerk of in een van onze uitvaartcentra. Hierbij is uw persoonlijke voorkeur van doorslaggevend belang. Bij een kerkelijke plechtigheid wordt de invulling vaak door de kerk in overleg met u bepaald. Indien men niet voor een kerkelijke plechtigheid kiest maar voor een eigen invulling kunnen wij u hierbij diverse mogelijkheden aanreiken.