Een overlijden is een emotioneel ingrijpende gebeurtenis 

Overlijden

Uitvaartzorg Noord Veluwe reikt u hierbij de hand en is behulpzaam bij alle formaliteiten die voor een uitvaart geregeld moeten worden. We proberen in deze moeilijke tijd u bij te staan.

Na een overlijden zijn er veel vragen te beantwoorden en praktische zaken te regelen. Uitvaartzorg Noord Veluwe reikt u hierbij de hand en is behulpzaam bij alle formaliteiten die voor een uitvaart geregeld moeten worden, te weten:

Aangifte bij de burgerlijke stand, afspraken voor een afscheidsplechtigheid, muzikale wensen bij de uitvaart, verzorgen van rouwdrukwerk en dankbetuigingen, gebruik volgauto’s en plaatsing van advertenties, opbaring en de afscheidsplechtigheid.

U kunt het overlijden altijd direct bij ons melden nadat er een arts is geweest.
Voor het verzorgen van de uitvaart heeft onze vereniging uitvaartverzorgers in dienst. De nabestaande(n) krijg(t)en alle ruimte om zelf invulling te geven aan de uitvaart, omdat persoonlijke invulling écht belangrijk is.

Een overlijden kan te allen tijde worden gemeld aan onze uitvaartverzorgers. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op de nummers: Oldebroek 0525 – 63 09 81 en voor Wezep 038 – 37 61 972.

Als u ons een overlijden heeft gemeld wordt er door de uitvaartverzorger(st)er een afspraak met u gemaakt . U kunt al uw wensen kenbaar maken en samen proberen we deze vorm te geven waarbij er altijd aandacht is voor uw eigen inbreng.

De uitvaartverzorger zorgt (In overleg met u) dat de overledene de laatste verzorging krijgt, en wordt opgebaard. Ook bespreekt hij of zij met de nabestaanden de mogelijkheden en wensen bij een uitvaart. Daarvoor wordt een opnameformulier gebruikt waarop alle afspraken met de nabestaanden nauwkeurig worden vastgelegd.

Bij al deze afspraken staat één ding centraal: Persoonlijke invulling die nabestaande(n) aan de uitvaart kunnen/willen geven.