Na een overlijden zijn er veel vragen te beantwoorden en praktische zaken te regelen. Uitvaartzorg Noord Veluwe reikt u hierbij de hand en is behulpzaam bij alle formaliteiten die voor een uitvaart geregeld moeten worden, te weten:

Aangifte bij de burgerlijke stand, afspraken voor een kerkelijke plechtigheid, muzikale wensen bij de uitvaart, verzorgen van rouwdrukwerk en dankbetuigingen, gebruik volgauto's en plaatsing van advertenties.

Opbaring kan zowel thuis als in het uitvaartcentrum te Oldebroek of Wezep verzorgd worden.

Gevoel voor stijl en een flexibele houding ten opzichte van uw wensen, staan hoog in ons vaandel.

Waar moet men bij een overlijden aan denken?

  1. bellen van een arts.
  2. wie moet er nog meer gewaarschuwd worden: familie, buren of kennissen?
  3. bellen met onze uitvaartondernemers: Oldebroek 0525 - 63 09 81, Wezep 038 - 37 61 972.
  4. is de overledene drager van een donorcodicil?
  5. wie doet de eerste verzorging van de overledene?
  6. in welke kleding zal de overledene worden opgebaard?
  7. waar zal de overledene worden opgebaard?
  8. heeft de overledene een pacemaker?

Het melden van een overlijden

Voor het verzorgen van de uitvaart heeft onze vereniging uitvaartverzorgers in dienst. De nabestaande(n) krijg(t)en alle ruimte om zelf invulling te geven aan de uitvaart, omdat persoonlijke invulling écht belangrijk is. Respect voor de wens van de overleden medemens is het sleutelwoord voor de uitvaartverzorgers.

Een overlijden kan te allen tijde worden gemeld aan onze uitvaartverzorgers. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op de nummers: Oldebroek 0525 - 63 09 81 en voor Wezep 038 - 37 61 972.

Nadat u ons een overlijden heeft gemeld

Als u ons een overlijden heeft gemeld komt er namens onze vereniging een uitvaartverzorger bij u. Hij of zij neemt voor u de verdere zorg voor de overledene op zich.

De uitvaartverzorger zorgt ervoor dat de overledene de laatste verzorging krijgt, en wordt opgebaard. Ook bespreekt hij of zij met de nabestaanden de mogelijkheden en wensen bij een uitvaart. Daarnaast bespreekt hij of zij de verdere gang van zaken voor de komende dagen. Daarvoor wordt een opnameformulier gebruikt waarop alle afspraken met de nabestaanden nauwkeurig worden vastgelegd.

Bij al deze afspraken staat één ding centraal: Persoonlijke invulling die nabestaande(n) aan de uitvaart kunnen/willen geven.

Nazorg

De uitvaartverzorging houdt voor ons niet op nadat de uitvaart heeft plaatsgevonden. Er wordt na 6 tot 8 weken een afspraak gemaakt voor een evaluatie met de nabestaanden. Uit onderzoek blijkt dat de nabestaanden dit gesprek op prijs stellen. Ook stuurt de vereniging nabestaanden een evaluatieformulier toe.