Statutenwijziging

Het voornemen is om naar aanleiding van de aanstaande ledenvergadering van 24 Juni 2019 de statuten te wijzigen.