Maatregelen/werkwijze i.v.m. Corona virus

De maatregelen die zijn aangekondigd m.b.t. verspreiding van het coronavirus hebben invloed op de wijze waarop wij ons werk doen. Wij willen op een verantwoorde wijze onze werkzaamheden verrichten en alle landelijk bekend gestelde voorzorgsmaatregelen zoveel mogelijk in acht nemen, dit altijd in overleg met en in uitleg naar familieleden.

Wij zijn voornemens het handen geven aan de nabestaanden achterwege te laten maar i.p.v. daarvan alleen ons medeleven naar u uit spreken. Tevens zullen we tijdens het uitvoeren van onze taak indien nodig aanpassingen moeten doen samen met u om zoveel mogelijk bestaande risico’s uit te sluiten.

De maatregelen die we daarvoor moeten nemen kunnen per situatie verschillen.

Laatste verzorging: Bij het verzorgen van de overledene evenals de plaats van opbaring zullen we dit zoals gewoonlijk in overleg met u doen maar ook hierin zullen landelijk gegeven adviezen en regels een belangrijke rol spelen.
Condoleren: Wij willen ons houden aan het advies om dit in kleine kring te doen, en ook zo mogelijk het aantal van maximaal 100 personen tegelijk niet te overschrijden, ook hier geldt medeleven uitspreken en geen handen geven.
Uitvaartdienst: Het advies is om de dienst in familiekring te houden en de mogelijkheid te bieden om deze online uit te zenden.
Bij inzet van onze medewerk(st)ers zullen de landelijk gegeven maatregelen en adviezen in acht worden genomen, ook wanneer zij werken voor externe organisaties /uitvaartondernemingen.

Bij gebruik van onze uitvaartcentra door externe organisaties /uitvaartondernemingen zullen ook de landelijk gegeven maatregelen en adviezen worden opgevolgd.

Wij hopen op uw begrip voor deze maatregelen, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat we er ook de komende periode voor de families kunnen zijn als ze ons nodig hebben.

Wij zullen de adviezen van het kabinet / RIVM volgen en u informeren wanneer er veranderingen optreden.