Maandag 27 juni 2022

Ledenvergadering 2022

Uitnodiging

Leden worden uitgenodigd om op maandag 27 juni 2022 de algemene ledenvergadering van Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe u.a. bij te wonen.

Deze zal plaatsvinden in de aula aan de Van Sytzamalaan 38 te Oldebroek.

De aanvang is 20.30 uur.

Agenda algemene ledenvergadering

 1. Opening.
 2. Vaststelling agenda en mededelingen bestuur.
 3. Notulen vergadering 6-12-2021.
 4. Toelichting financieel verslag 2021 van de vereniging/B.V..
  Het financieel verslag ligt een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
 5. Goedkeuring van het financieel verslag 2021 door de leden.
 6. Vaststelling contributie per 1 januari 2023
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Dhr. B van de Grift.
  Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering worden ingebracht.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Namens het bestuur
Voorzitter: A.J. Klein