Aan ons worden vaak de volgende vraag gesteld: Wat kost nu een totale uitvaart en wat zijn de financiële voordelen van het lidmaatschap?

Vanzelfsprekend kunnen wij geen exact bedrag geven, omdat een ieder de invulling van de uitvaart zelf kan bepalen.

Toch hebben wij geprobeerd een voorzichtige begroting te maken. Rechten kunnen aan dit overzicht niet worden ontleend.

Indicatie Grafkosten Gemeente Oldebroek (2013)

Als uitgangspunt hebben wij genomen de kosten van een dubbel graf, met een grafrecht voor onbepaalde tijd. De kosten van grafrecht voor bepaalde tijd (20 jaar) zijn beduidend lager.

Grafrecht: U betaalt voor 2 grafruimten, dit is tweemaal € 677,00 1.354,00  
Begraafrecht: Het begraafrecht per volwassene bedraagt 716,00  
Onderhoudsrecht 4.600,00  
Vergunning voor plaatsen steen 62,00  
    6.732,00
Begraafrecht bij overlijden tweede persoon 716,00  
Totaal verschuldigd aan de gemeente Oldebroek voor twee personen   7.448,00
     
Kosten Grafmonument    
Gemiddelde prijs per gedenksteen: 2.300,00  
Steen aanpassen bij overlijden tweede persoon 750,00  
Totaal verschuldigd voor twee personen 3.050,00  
Dit betekent voor één persoon   1.525,00
     
Kosten Uitvaart    
Gemiddelde kosten voor het verzorgen van de uitvaart, de grafkist, het opbaren, het rouwvervoer, het rouwdrukwerk, de advertentie, de bloemen e.d. is per persoon    3.600,00
     
De gemiddelde kosten volgens dit overzicht bedragen per persoon:    8.849,00

De korting vanwege het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt per 01-01-2019 € 2.500, zodat leden kunnen rekenen op een kostenpost van € 6.849,00 per persoon.

Voor specifieke kosten zie de website van de Gemeente Oldebroek.