De algemene ledenvergadering 2017 zal plaatsvinden op Maandag 19 Juni a.s. en zal worden gehouden bij Molen " De Hoop"  aan de Zuiderzeestraatweg 252 te Oldebroek.

Alvorens de ledenvergadering zal door de uitvaartleiders uitleg gegeven worden over " Begraven in Oldebroek en Wezep e.o."

Voor deze lezing zijn ook niet-leden van harte welkom!

Inloop/deuren geopend vanaf 19.30 uur , aanvang 20.00 uur.

Noteer vast in uw agenda, de agenda volgt t.z.t.